Winterswijkse Schietbond

Agenda algemene ledenvergadering 4 juni 2018

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast (vrijdag 11 mei 2018 18:40) Geschreven door Herbert Legters vrijdag 11 mei 2018 18:37

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij U uit voor onze Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op maandag 4 juni 2018 bij Hotel de Lindeboom Kottenseweg 152, 7115 AE Winterswijk Brinkheurne

De aanvang is 20.00 uur.

 

Agenda:

1.     Opening.

2.     Notulen A.L.V. van 12 juni 2017.

3.     Jaarverslag secretaris.

4.     Jaarverslag penningmeester.

5.     Verslag kascontrole.

6.     Benoeming reservelid kascontrole.

7.     Jaarverslag competitieleider.

8.      NK kaart Winterswijk.

9.     Pauze.

10.  Uitreiking prijzen seizoen 2017-‘18.

11.  In- en uitgaande post.

12.  Verslag diopter wk.

13.  Bestuursmededelingen.

14.  Competitie opzet 2018 / 2019

15.  Aanpassen regelement Openvizier.

16.  Diopter competitie.

17.  Nieuwe Privacywet [AGV].

18.  Bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar zijn:

     J. Naaldenberg, voorzitter

      H. Legters, competitieleider

      R. Kruisselbrink 2e secretaris

      Aftredend en niet herkiesbaar

      J. Stemerdink [ Groenlo ] penningmeester

      Kandidaten voor de vacature moeten zich ingevolge art. 6 van het Huishoudelijk Reglement van    

     de W.S.B. vóór 21 mei a.s. schriftelijk melden bij het secretariaat van de W.S.B.

19. Vaststelling bondscontributie.

20. Rondvraag.

21. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet,

H. ten Hagen  

Attentie:

De 2e penningmeester G. Elsinghorst verzoekt u op de A.L.V. door te geven hoeveel kaarten , blocs etc. uw vereniging voor het komende seizoen nodig heeft.

 

hoogste schutters 2017-2018

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast (vrijdag 11 mei 2018 18:41) Geschreven door Herbert Legters woensdag 09 mei 2018 19:30

Hoogste schutters per klasse open vizier 2017/2018  
             
Klasse H Wijnand Hoog Antink Buksveld 1 * 119.00    
Klasse A1 J.B. Naaldenberg SVK 2   117.46    
Klasse A2 Martijn van Duinen Diana 1   118.07    
Klasse B1 Bart Hoog Antink Buksveld 4   116.14    
Klasse B2 T. Roekevisch KSV 2   115.76    
Klasse C1 Frans Westhoff Buksveld 6   115.70    
Klasse C2 Marleen Meyer WTM 5   114.64    
Klasse D1 Bennie ten Barge Motorshoot 1   116.00    
Klasse E1 Jan te Kronnie Motorshoot 2   114.66    
Klasse E2 Barbara Hoitink Juliana 16   117.14    
             
Opgelegd            
Klasse B1 B. Samberg-de Vries de Treffer 2   113.38 H=-3  
Klasse B2 Bert Lammers Juliana 8 ** 110.14 H= 0  
Klasse C1 Wim Klomps Juliana 10   110.00 H=-1  
Klasse C2 Ankie van Noort-Visser Juliana 12   112.83 H= 0  
Klasse D1 Rick ten Dolle Juliana 11 ** 110.00 H= 0  
Klasse E1 J. Scholten BSV 4   107.41 H=-7  
Klasse E2 J. Boeijink Eendracht 3 ** 103.45 H=-13  
* In klasse H staat in de ranglijst een andere schutter  bovenaan, echter heeft deze niet de minimale   
aantal wedstrijden geschoten om in aanmerking te komen voor de prijzen.      
** Alleen schutters die het gehele jaar opgelegd hebben geschoten en vanaf de start van de competitie   
al een aftrek hebben gekregen op basis van het vorige seizoen komen in aanmerking voor de prijs.  
             
             
Hoogste schutters per klasse diopter 2017/2018    
             
Klasse H: A. ten Dolle CSV 1   132.50    
Klasse A1: Herman Wikkerink WTM 2 * 125.45    
* In klasse A1 staat in de ranglijst een andere schutter  bovenaan, echter heeft deze niet de   
minimale aantal wedstrijden geschoten om in aanmerking te komen voor de prijzen.    
             
Opgelegd:            
Klasse A1 H.J. Boeijink SVK 2   117.78 H=-17  
             
Hoogste schutters 2017/2018          
             
Open vizier:   Wijnand Hoog Antink Buksveld 1   119.00    
Diopter: A. ten Dolle CSV 1   132.50    
             
Prijzen schutters met maximale score          
             
Open vizier:            
Klasse H Wijnand Hoog Antink Buksveld 1 6 x 120    
  Rob ten Dam Buksveld 1 4 x 120    
Klasse D1 Bennie ten Barge Motorshoot 1 1 x 120    
Klasse E2 Barbara Hoitink Juliana 16 1 x 120    
Diopter:            
Klasse H G. Damkot SVK 1 1 x kaart 50    

 

De prijzen worden op de algemene ledenvergadering uitgereikt. Alle prijswinnaars zijn van harte welkom. De vergadering wordt op maandag 4 juni gehouden bij Hotel de Lindeboom, Kottenseweg 152, Brinkheurne. aanvang is 20.00 uur. Zie ook de agenda van de ledenvergadering.

   

wedstrijddagen 2018-2019

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast (zaterdag 10 februari 2018 12:34) Geschreven door Herbert Legters zaterdag 10 februari 2018 12:33

In onderstaand schema zijn de wedstrijddagen voor het seizoen 2018-2019 aangegeven. 

 

 indeling competitie 2018-2019
         
wedstr.nr. afd. datum   bijzonderheden
1 B 16-9-2018   hoofdklasse diopter
1 A 23-9-2018   hoofdklasse open vizier
2 B 30-9-2018    
2 A 7-10-2018    
3 B 14-10-2018    
3 A 21-10-2018    
4 B 28-10-2018    
4 A 4-11-2018    
5 B 11-11-2018    
5 A 18-11-2018    
6 B 25-11-2018    
6 A 2-12-2018    
7 B 9-12-2018    
7 A 16-12-2018    
8 B 23-12-2018    
8 A 30-12-2018    
9 B 6-1-2019    
9 A 13-1-2019    
10 B 20-1-2019    
10 A 27-1-2019    
11 B 3-2-2019    
11 A 10-2-2019    
12 B 17-2-2019    
12 A 24-2-2019    
13 B 3-3-2019    
13 A 10-3-2019    
14 B 17-3-2019    
14 A 24-3-2019    
    31-3-2019   Beslissingswedstrijden