Reglementen NK kaart Winterswijk

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

ALGEMENE REGELS

 

1.         Er wordt geschoten met eigen wapen, eventueel zijn er wapens aanwezig.

2.         Per baan één schutter.

3.         De tijdlimiet voor het schieten van 10 kaarten bedraagt 60 minuten.

4.         Dispensatie voor opgelegd schieten voor schutters die ook in hun eigen bond dispensatie hebben.

5.         De schutter dient zich een half uur voor aanvang te melden bij het wedstrijdsecretariaat.

6.         Leunen tegen de tafel is toegestaan.

7.         Zowel voor aanvang als na afloop wordt de tijd op de eerste kaart genoteerd.

8.         Het is niet toegestaan om via meerdere verenigingen  mee te schieten.

9.         Routebeschrijving naar schietaccomodatie Hillen, Misterweg 77, Winterswijk, klik hier.

 

 

REGLEMENT:

1.  Er wordt geschoten volgens het reglement van de Winterswijkse Schietbond. Reglement is op de baan aanwezig.

2.  Er wordt geschoten, staand uit de vrije hand, dan wel opgelegd.op een negen meter baan met luchtbuksen van het kaliber 4,5 mm.

     De richtmiddelen dienen aan de eisen te voldoen zoals gebruikelijk op de Winterswijkse kaart. Dus “keep – korrel of keep – paal”.

3.  Er wordt geschoten van links boven naar rechts onder. (de zgn. --Z—vorm)

4.  Er worden 10 kaarten verschoten. (proefschot per kaart niet verplicht)

5.  Eén schot per roos, maximaal zes schoten per kaart.

6.  Elk op de kaart zichtbaar schot wordt geteld als gericht schot. Valt een (proef)schot in een andere dan de daarvoor bestemde roos, 

     dan moet dit direct worden gemeld bij de baancommissaris. Het schot wordt dan gemarkeerd. Indien niet direct gemeld en gemarkeerd

     is er geen reclame meer mogelijk.

7.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

8.  Indien een aantal personen gelijk eindigt met hetzelfde aantal geschoten punten telt een

     geschoten 12+ zwaarder dan een geschoten 12-.


 

                                 12-                                                                                   12+       

Klasse indeling:  (Individueel gemiddelden)

                     Open vizier:               Diopter:

H – Klasse   117,00 en hoger       124 en hoger

A – Klasse   115,00 t/m 116,99   119,00 t/m 123,99

B – Klasse   112,00 t/m 114,99   114,50 t/m 118,99

C – Klasse   109,00 t/m 111,99   105,50 t/m 114,49

D – Klasse  108,99 en lager         105,49 en lager

E-Opgelegd – Klasse (10 kaarten)

Aparte Jeugd Opgelegd klasse t/m 15 jaar (5 kaarten)

 

Prijzen en prijsuitreiking:

Voor klassen H, A, B, C, D, E worden geldprijzen beschikbaar gesteld.

Respectievelijk: 1ste plaats € 50,-- / 2de plaats € 25,-- / 3de plaats € 12,50

Voor klasse jeugd opgelegd t/m 15 jaar.

Respectievelijk: 1ste plaats € 20,-- / 2de plaats € 15,-- / 3de plaats € 10,--

 

Schutters die in de prijzen zijn gevallen krijgen zo spoedig mogelijk bericht om deze persoonlijk in ontvangst te nemen .

 

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 februari om 16.00 uur bij BijHillen Misterweg 77  7102 BG Winterswijk.