Agenda ALV juni 2011

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

 

                                                                                                                        02 mei 2011

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij U uit voor onze Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op maandag 6 juni a.s. Cafe Biljart Merlijn, Vredenseweg 12-1 te Winterswijk.

De aanvang is 20.00 uur.

 

Agenda:

1.     Opening.

2.     Notulen A.L.V. van 30 augustus 2010.

3.     Jaarverslag secretaris.

4.     Jaarverslag penningmeester.

5.     Verslag kascontrole.

6.     Benoeming reservelid kascontrole.

7.     Jaarverslag competitieleider.

8.     NK kaart Winterswijk terugblik en vooruitzicht..

9.     Toekomst/Promotie schietsport

10.  Pauze

11.  Uitreiking prijzen seizoen 2010-‘11.

12.  In- en uitgaande post.

13.  Bestuursmededelingen.

14.  Opgelegd schieten.

15.  Aftrek diopter.

16.  Competitie opzet

17.  Bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar zijn:

      J. Naaldenberg, voorzitter

      Chr. Slotboom 2e voorzitter

      P. M. Winters, secretaris

      H. ten Hagen, 2e secretaris

      H. Legters, competitieleider

 

Kandidaten voor de vacature moeten zich ingevolge art. 6 van het Huishoudelijk Reglement van de W.S.B. vóór 29 mei a.s. schriftelijk melden bij het secretariaat van de W.S.B.

 

18. Vaststelling bondscontributie.

19. Rondvraag.

20. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet,

 

P.M. Winters

Roenhorststraat 23

7103 WK  Winterswijk

                                                                                      

Attentie:

De penningmeester verzoekt u op de A.L.V.  door te geven hoeveel kaarten, blocs etc  uw vereniging voor het komende seizoen nodig heeft.

 

De gegevens voor de komende competitie dienen voor 8 mei bij de competitieleider ingeleverd te worden.