Agenda algemene ledenvergadering 2 juni 2014

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij U uit voor onze Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op maandag 2 juni a.s. Cafe’/ Zalencentrum Spiekerman Goorweg 5 7104 BB  Winterswijk-Meddo.

De aanvang is 20.00 uur.

 

Agenda:

1.     Opening.

2.     Notulen A.L.V. van 2 september 2013.

3.     Jaarverslag secretaris.

4.     Jaarverslag penningmeester.

5.     Verslag kascontrole.

6.     Benoeming reservelid kascontrole.

7.     Jaarverslag competitieleider.

8.     NK kaart Winterswijk.

9.     Brief jeugd / Toekomst

10.  Pauze

11.  Uitreiking prijzen seizoen 2013-‘14.

12.  In- en uitgaande post.

13.  Verslag diopter bijeenkomst.

14.  Bestuursmededelingen.

15.  Competitie opzet 2014 / 2015

16.  Bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar zijn:

     J. Naaldenberg, voorzitter

      H.ten Hagen 2e secretaris

      H. Legters, competitieleider

 

     Tot op heden heeft zich nog niemand aangemeld voor de vacature bestuurslid.

  

Kandidaten voor de vacature moeten zich ingevolge art. 6 van het Huishoudelijk Reglement van de W.S.B. vóór 30 mei a.s. schriftelijk melden bij het secretariaat van de W.S.B.

 

17. Vaststelling bondscontributie.

18. Rondvraag.

19. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet,

 

H. ten Hagen

Henxelseweg 2a

7113 AD Winterswijk-Henxel

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Attentie:

De 2e peningmeester G.Elsinghorst verzoekt u op de A.L.V. door te geven hoeveel kaarten , blocs etc. uw vereniging voor het komende seizoen nodig heeft.