Agenda algemene ledenvergadering 4 juni 2018

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

 

Geachte leden,

 

Hierbij nodigen wij U uit voor onze Algemene Ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op maandag 4 juni 2018 bij Hotel de Lindeboom Kottenseweg 152, 7115 AE Winterswijk Brinkheurne

De aanvang is 20.00 uur.

 

Agenda:

1.     Opening.

2.     Notulen A.L.V. van 12 juni 2017.

3.     Jaarverslag secretaris.

4.     Jaarverslag penningmeester.

5.     Verslag kascontrole.

6.     Benoeming reservelid kascontrole.

7.     Jaarverslag competitieleider.

8.      NK kaart Winterswijk.

9.     Pauze.

10.  Uitreiking prijzen seizoen 2017-‘18.

11.  In- en uitgaande post.

12.  Verslag diopter wk.

13.  Bestuursmededelingen.

14.  Competitie opzet 2018 / 2019

15.  Aanpassen regelement Openvizier.

16.  Diopter competitie.

17.  Nieuwe Privacywet [AGV].

18.  Bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar zijn:

     J. Naaldenberg, voorzitter

      H. Legters, competitieleider

      R. Kruisselbrink 2e secretaris

      Aftredend en niet herkiesbaar

      J. Stemerdink [ Groenlo ] penningmeester

      Kandidaten voor de vacature moeten zich ingevolge art. 6 van het Huishoudelijk Reglement van    

     de W.S.B. vóór 21 mei a.s. schriftelijk melden bij het secretariaat van de W.S.B.

19. Vaststelling bondscontributie.

20. Rondvraag.

21. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet,

H. ten Hagen  

Attentie:

De 2e penningmeester G. Elsinghorst verzoekt u op de A.L.V. door te geven hoeveel kaarten , blocs etc. uw vereniging voor het komende seizoen nodig heeft.