Notulen van 23 augustus 2004

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

GEHOUDEN OP 23 AUGUSTUS 2004


1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij vermeldt dat dhr. Stemerdink (WSB-bestuur) zich heeft afgemeld.

 

2. Notulen vorige vergadering.

Dhr. Roerdink (Juliana) had een opmerking over agendapunt 12, regel 13. Hij wil het volgende graag bijgevoegd hebben: “Hij vindt dat de D-klasse schutters minder geschikt zijn, aangezien de druk voor deze schutters te hoog zou zijn om door een poedel het eindresultaat negatief te beïnvloeden”.

Voor de rest waren er geen op- of aanmerkingen op de notulen.

 

3. Ingekomen stukken.

Overzicht binnengekomen post vanaf vorige A.L.V.:

          • 10-06-2004:    Juni 2004: e-mail van W.S.V. met de nieuwe data van het NK kaart Winterswijk: 14 t/m 19 maart 2004.
  • 27-06-2004:    Brief van Dhr. Gebbink waarin hij meldt dat hij zich niet langer behulpzaam opstelt richting W.S.B. Hij is teleurgesteld over de waarde van de geschonken waardebon.
  • 06-08-2004:    Uitnodiging 50-jarig jubileum s.v. Eendracht Voorst op 18 september a.s.
  • 08-08-2004:    Uitnodiging van de Schietbond Dinxperlo/Gendringen voor de Streekbondenwedstrijd op 20 september.
  • 17-08-2004:    Brief Rabobank over de coöperatieve actie met als thema humor.

 

4. Bestuursmededelingen.

De voorzitter meldt dat de verzekeringspremie flink is verhoogd van € 0,52 naar € 0,75 per schutter. De verzekeringsagent is op zoek naar alternatieven maar waarschijnlijk zijn die er niet.

Vervolgens wordt de brief van dhr. Gebbink behandeld. Hij vindt de cadeaubon, die hij ontvangen heeft bij zijn afscheid als competitieleider, teleurstellend na al het werk die hij de afgelopen 20 jaar heeft verricht.

De voorzitter geeft aan dat ieder aftredend bestuurslid een gelijk afscheidscadeau krijgt en dit ook geldt voor de competitieleider. Bovendien krijgt de competitieleider ieder jaar een redelijke vergoeding voor al zijn werk.

De voorzitter gaat door met de schietboekjes. Hij vertelt dat deze helaas nog niet gereed zijn, zodat ze deze avond nog niet kunnen worden uitgedeeld. Dit komt door diverse oorzaken: de gegevens zijn bij de drukkerij verkeerd ingelezen, voornamelijk door dat het programma van de WSB erg verouderd is. Bovendien was de drukkerij de afgelopen dagen dicht i.v.m. het feest in Groenlo.

We willen proberen om samen met de ASB en de WBSB een nieuw programma te laten schrijven. Hierdoor kunnen de kosten gedeeld worden.

Mevr. Winters (Vosseveld) vraagt of er nog meer bonden zijn benaderd om mee te doen. De Voorzitter zal tijdens de Streekbondenwedstrijd de andere bonden ook vragen.

 

5. Bespreking competitie 2004-2005

De voorzitter begint met de wedstrijdformulieren. De voorkeur is het faxen van de formulieren, maar omdat niet alle verenigingen hiertoe de mogelijkheid hebben kunnen de formulieren ook worden ingeleverd bij café Rooks.

De competitieleider geeft aan dat er nog weinig te vertellen valt over de boekjes omdat ze er nog niet zijn.

Het opgeven van nieuwe leden dient bij dhr. Stemerdink te gebeuren. Tevens is dit ook het adres voor kaarten en wedstrijdblocks. Er dient echter vooraf een telefonische afspraak gemaakt te worden.

 

6. Toekomst Streekbondenwedstrijden.

Er zijn een aantal bestuursleden naar de vergadering geweest van de SBW. De 3 bonden hadden allemaal ongeveer hetzelfde idee. Er zijn afspraken en nieuwe reglementen gemaakt.

Dhr. Stortelers (WTM) geeft aan dat het jeugdteam bestaat uit 4 jeugdleden en dhr. Wiggers. Dhr. Wiggers zal worden vervangen door een ander jeugdlid maar hij zal wel meegaan om het team te gaan begeleiden. Dit was verder geen probleem.

Er is nog geprobeerd een bus te regelen om er gezamenlijk naar toe te gaan, maar dit wordt veel te duur. Alle schutters dienen met eigen vervoer naar de SBW toe te gaan, maar er kan natuurlijk wel zoveel mogelijk gezamenlijk worden gereden.

Dit jaar worden de SBW in Mechelen gehouden.

 

7. Prijsverhoging schietkaarten.

Door diverse factoren worden de schietkaarten duurder. De prijs per pak gaat van €17,50 naar €22,50, dit is €0,01 per kaart. De kaarten worden gezamenlijk met de ASB en de WBSB ingekocht.

 

8. Rondvraag.

Dhr. Bolk (Buksveld) vraagt hoe het nu bij de reserveschutters in het boekje wordt aangegeven als er geen vijftalnummer meer achter staat.

Er komt nu een letter van de klasse achter de naam te staan. Lager als de aangegeven klasse mag een reserveschutter niet invallen.

 

Dhr, Gebbink (Nimrod) vraagt zich af of de competitie voor Nimrod wel goed is ingedeeld. De competitieleider kan daar nu geen antwoord geven omdat hij de gegevens niet bij de hand heeft.

De competitieleider geeft aan dat de verenigingen erg veel reserveschutters hebben. Misschien moeten de besturen eens proberen om meer schutters weer voor vast aan het schieten te krijgen. Hetzelfde geldt voor 6-tallen, dit is voor hem enorm lastig in het boekje te verwerken.

Hoe meer vijftallen we hebben, des te beter kan er een mooie competitie worden gemaakt.

Dhr. Beskers (SVK) snapt het probleem van de competitieleider niet. Het maakt volgens hem niets uit hoeveel reserveschutters er zijn, ze betalen gewoon contributie. Als je deze mensen verplicht om weer te gaan schieten, dan stoppen ze. De competitieleider meldt dat dit slechts een voorstel is en geen verplichting, maar hij zegt dat je toch kunt proberen om deze schutters te motiveren om weer te gaan schieten.

Dhr. Westhoff (Buksveld) is het eens met dhr. Beskers. Schutters die reserve staan, kunnen door diverse omstandigheden vaak niet in competitieverband schieten.

Tenslotte wordt vermeldt dat de boekjes a.s. woensdag worden rondgebracht.

 

9. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede competitie toe.

 

H. Legters    2e secretaris                                                                    
R. Voltman   voorzitter