Notulen van 2 juni 2014

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

Notulen algemene ledenvergadering van 2 juni 2014

 

 1. Opening

De voorzitter van de WSB, J. Naaldenberg opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij meldt dat secretaris P. Winters en 2e voorzitter C. Slotboom verhinderd zijn.

 

2. Notulen A.L.V. van 2 september 2013.

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

 

3. Jaarverslag secretaris.

Jaarverslag wordt door Petra en Hennie gemaakt en rond gestuurd.

 

4. Jaarverslag penningmeester.

Het jaarverslag is voor het eerst gemaakt door Jan Stemerdink.

We hebben dit jaar een klein negatief saldo , dit komt door het groot aantal schietkaarten dat we moesten kopen en door het afschrijven van de laptop en schietbanen.

Diopter – en open vizier-bloks kosten €10,00 .

Het jaarverslag word door de vergadering goedgekeurd.

Jan Stemerdink wordt bedankt , hij heeft het netjes gedaan.

 

5. Verslag kascontrole.

De kascontrole is gedaan door D.S.V. en de Treffer .

Bert Colstee van de Treffer namens de kascontrole , het zag er prima uit en ik heb er verder geen op of aanmerkingen over.

De kascontrole wordt door de voorzitter bedankt.

 

6. Benoeming reserve lid kascontrole.

De kascontrole voor het seizoen 2014-2015 zal bestaan uit de Treffer en Diana.

Reserve lid is van Eendracht de heer H. Boeijink .

 

7. Jaarverslag competitieleider.

De competitieleider Herbert Legters is tevreden over het verloop van de competitie.

Er worden steeds meer wedstrijdformulieren met de telefoon verstuurd , hij bedankt hiervoor want dit is voor hem veel gemakkelijker te verwerken en te lezen.

Er waren dit seizoen 3 protest schoten waarvan er 1 is toegekend .

Het was weer een spannende competitie dit mede door dat de indeling weer op het gemiddelde te hebben gedaan , de meeste kampioenen waren pas de laatst drie wedstrijden bekent .

Er waren 2 beslisings wedstrijden nodig , die bij Den Tappen in Miste werden gehouden.

Ze waren zeer spannend en werden pas in de tweede helft beslist.

Hij hoopt dat er nog meer verenigingen gebruik gaan maken van de mail of whatsapp , hij maakt hiervoor een e-mail adres aan.

Herbert wordt  bedankt , het staat steeds weer snel op de site.

 

8. NK kaart Winterswijk.

Het NK kaart Winterswijk werd georganiseerd door SVK bij café Schreurs in Kotten.

De NK is weer goed verlopen er hebben 120 schutters aan deel genomen.

Jammer was dat de uitslagen niet op tijd werden door gegeven , nu stonden ze pas na afloop op de site van de WSB.

Het volgende NK in 2015 wordt  georganiseerd door Juliana.

                         NK in 2016 CSV

                         NK in 2017 WTM [90 jaar ]

 

9. Brief jeugd / Toekomst.

Er is een brief binnen gekomen waar men lid kon worden , hij is door verwezen naar de site om daar een vereniging te zoeken.

Bij SVK hebben een aantal jeugd leden zich weer afgemeld , dit is zeer spijtig hopelijk komen ze later toch nog weer terug .

Het blijft moeilijk om jeugd bij de schietsport te betrekken.

 

10. Pauze.

2 consumptie worden aangeboden door de WSB.

 

11. Uitreiking prijzen seizoen 2013-2014.

De prijzen worden uitgereikt.

Bij diopter heeft Buksveld voor de vijfde keer de beker gewonnen en mag deze nu houden.

 

12. In-en uitgaande post.

Er was weinig post alleen een brief van de Eendracht, aanvraag opgelegd schieten van dhr. Boeijink.

Dit is afgewezen.

 

13. Verslag diopter bijeenkomst.

Zie de brief die is rond gestuurd.

Eendracht nog bedankt voor het idee.

Over 2 jaar volgt een evaluatie.

 

14. Bestuur mededelingen.

Brief diopter WK komt als bijlage bij het boekje.

De schietbanen die we hebben zijn te koop voor € 50,00 per stuk.

We hebben er 2 verkocht aan de Harmienehoeve.

Ze zijn natuurlijk ook te huren.

Op de vorige vergadering is gevraagd of de vergadering in september kan komen te vervallen , dit zouden we nakijken in de statuten.

Dit kan volgens de statuten , dus bij deze is de vergadering in september komen te vervallen en hebben we alleen nog de vergadering na afloop van de competitie.

 

15.Competitie opzet 2014-2015.

We hebben deze competitie 4 vijftallen minder en 1 viertal minder.

In 8 jaar tijd hebben we bijna 100 schutters minder.

Diopter nu 7 viertallen in de hoofd klasse en 4 in de A klasse.

We zijn vroeg klaar dit seizoen , alleen de beslissing wedstrijden zullen na Pasen zijn.

Wijzigingen voor eind juni door geven , dan kunnen ze nog in het boekje verwerkt worden.

De klassen worden weer na gemiddelde ingedeeld zo hopen we weer een spannende competitie te hebben.

 

 

16. Bestuursverkiezingen.

Aftredend en herkiesbaar zijn;

J. Naaldenberg , voorzitter

H. ten Hagen , 2e secretaris

H. Legters , competitieleider

Er zijn geen tegen kandidaten , het onder applaus ontvangen dat ze het weer willen doen.

 

17. Vaststelling bondscontributie.

De contributie blijft het zelfde.

 

18. Rondvraag.

Juliana na 2011 staan er  geen notulen meer op de site ; Herbert programma verouderd  , er wordt aan een nieuwe gewerkt samen met Bert Colstee.

WTM organiseert in 2017 het NK in verband met het 90 jaar bestaan.

Vosseveld ; zijn er genoeg diopter buksen , er wordt overlegd met de verenigingen die diopter schieten.

Eendracht ; mogen er ook gast schutters mee doen , dit staat in de brief die rond gestuurd word.

Diopter WK vast bij Doundrie .

Gustaaf ik doe bericht wanneer de boekjes afgehaald kunnen worden .

 

19. Sluiting.

De voorzitter Jan Naaldenberg bedankt een ieder voor de aanwezigheid , wenst allen een goede vakantie en gezond weer voor de volgende competitie.

  

 

 

J. Naaldenberg                                                                            H. ten Hagen

Voorzitter WSB                                                                          2e  Secretaris WSB