Notulen van 3 september 2012

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

 Notulen algemene ledenvergadering van 3 september 2012

 

  1. Opening.

De voorzitter van de WSB, J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de 2e competitieleider vanavond verhinderd is.

 

  1. Notulen ALV van juni 2012

Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

 

  1. Ingekomen- en uitgaande stukken.

Inkomend: Brief Treffer inzake schietstandaards

                  Brief Treffer inzake jeugdschieten en trainingen

 

Uitgaand: Uitnodiging ALV september  16-8

                 Brief Treffer inzake schietstandaards 27-8

                 Brief jeugdtrainingen 27-8

 

 

  1. Bestuursmededelingen.

Jaarverslag secretaris. Een relatief rustig seizoen achter de rug en helaas weer een kleine terugloop in ons leden bestand. We hadden afgelopen seizoen

600 Open vizier schutters, 94 diopterschutters waarvan 50 dubbele schutters. Dit komt neer op 644 betalende leden.

 

 

  1. Opgelegd schieten

De vergadering besluit unaniem om de wijziging opgelegd schieten te gedogen wel zullen deze opnieuw geformuleerd worden. Dit geldt voor zowel de open vizier klassen als voor de diopter klassen.

Bij opgave aan het begin van het seizoen wordt de aftrek bepaald aan het eind van de eerste helft van de competitie. De tweede helft wordt geschoten met aftrek. Wanneer er tijdens de tweede helft van de competitie door medische reden opgelegd geschoten dient te worden beslist het bestuur.

 

Zoals reeds gemeldt bij punt 2 is de brief van de Treffer naar de secretariaten verzonden.

 

Ook is de aftrek bepaald als volgt:

 

A-klasse 115, B-klasse 112, C-klasse 110, D-klasse 108, E-klasse 103 en

F-klasse 101.

 

 

 

6     Bespreking competitie 2012/2013.

De competitie voor open vizier is dit seizoen in 13 klassen verdeeld en voor diopter weer in 2 klassen. De hoofdklasse van diopter schiet een dubbele competitie. Helaas zijn er een aantal teams die een vrije zondag in de competitie hebben gekregen. 

 

  1. Voorstel competitie seizoen 2013 / 2014.

Competitie 2013-2014 zal starten op 22 september 2013 voor de B afdeling en voor de A afdeling 29 september 2013. De competitie eindigt voor de B afdeling dan op 30 maart 2014 en de A afdeling 6 april 2014.

 

 

     8. Brief jeugd

     Zoals bij punt 2 al vermeldt is er een brief uitgegaan naar de secretariaten.

     Heb n.a.v. geen reacties van de verenigingen mogen ontvangen.

 

9. Bestuursverkiezingen.

In juni 2011 zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar:

      J. Naaldenberg, voorzitter

      H. Legters, competitieleider

      Gerrit Meinen Penningmeester niet herkiesbaar

      Guustaaf Elsinghorst  2e Penningmeester herkiesbaar

      Jan Stemerdink Woold 2e Competitieleider herkiesbaar

 

Kandidaten voor de vacature moeten zich ingevolge art. 6 van het Huishoudelijk     Reglement van de W.S.B. vóór 30 mei a.s. schriftelijk melden bij het secretariaat van de W.S.B.

 

 

10. Rondvraag.

SVJuliana vraagt of de ALV voor aanvang nieuwe seizoen niet wat later gepland kan worden ivm het Wooldse Volksfeest. De ALV staat vast gesteld op de eerste maandag na het Winterswijkse Volksfeest en dat laten we voorlopig zo.

 

11. Sluiting.

De voorzitter bedankt een ieder voor de komst en wenst alle schutters een sportief seizoen toe. Hij vermeldt nog even dat de koffie voor rekening van de WSB is. Hiermee sluit hij de vergadering.

 

 

J. Naaldenberg                                                          P.M. Winters

Voorzitter                                                                   Secretaris.