Notulen van 3 juni 2013

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

  Notulen algemene ledenvergadering van 3 juni 2013

                                                                                                                      

 

1.    Opening.

      De voorzitter van de WSB, J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de

      2e voorzitter Dhr. C. Slotboom verhinderd is.

 

2.    Notulen A.L.V. van 3 september 2012.

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

 

3.    Jaarverslag secretaris.

Voor het eerst in jaren zijn we er qua leden niet op achteruit gegaan, maar is het aantal van 650 leden gelijk gebleven.

De tussenstanden werden in december voor het laatst door sponsoring van de Rabobank in de Weekkrant gepubliceerd. De Rabobank heeft te kennen gegeven dat ze een andere invulling aan sponsorgelden gaan geven en daar past deze vorm van sponsoring niet meer in. Verder hadden we een rustig seizoen.

 

4.    Jaarverslag penningmeester.

Het jaarverslag is voor het laatst gemaakt door penningmeester Dhr. G. Meinen en word door de vergadering goedgekeurd.  Dhr. J. Stemerdink (WTM) volgt hem op.

 

 

5.    Verslag kascontrole.

De kascontrole is gedaan door Dhr. J. Grevink van CSV en Dhr. C. Richardson van DSV. Dhr. J. Grevink van CSV gaf te kennen dat het er weer netjes uitzag allemaal. De kascontrole wordt door de voorzitter bedankt.

 

 

6.    Benoeming reservelid kascontrole.

De kascontrole voor het seizoen 2013/2014 zal bestaan uit DSV en de Treffer. Reservelid is Diana.

 

 

7.    Jaarverslag competitieleider.

Het was een spannende competitie weer dit jaar. Ook dit jaar vielen de meeste kampioenen aan het einde van het seizoen. Er moesten twee beslissingswedstrijden geschoten worden waarvan een met drie teams. In E1 is SVK 8 uiteindelijk de kampioen geworden. 

 

Juliana plaatste een kanttekening bij het gemiddelde van de vijftallen in de klasse E1. Zij vond dat het gemiddelde van SVK 8 aanzienlijk hoger was dan de overige vijftallen. Reactie hierop is dat het vijftal is ingedeeld met 6 personen, waarvan 5 jeugdigen en Dhr. J. Naaldenberg. Hij was chauffeur en begeleider in dat team en heeft slechts 4 wedstrijden geschoten en niet meegedaan met de beslissingswedstrijd. Na deze uitleg is het duidelijk.

 

 

8.    NK kaart Winterswijk.

Namens WTM neemt Hans Beijers het woord. Het was een succesvol NK, met 196 deelnemers, waarvan 15 jeugdleden. Kortom een gezellige happening weer.

 

9.    Brief jeugd.

De brief die naar de verenigingen is gegaan is nogmaals voorgelezen. Helaas weinig animo. Het is en blijft moeilijk om de jeugd enthousiast te krijgen voor de schietsport.

 

10. Pauze

Wegens succes vervallen.

 

11. Uitreiking prijzen seizoen 2012-‘13.

De prijzen zijn uitgereikt door de voorzitter en 2e competitieleider.

 

 

12. In- en uitgaande post.

In: Mail Juliana betreft voorstel diopter

     Mail H. van Duinen wil graag meedenken over de diopter toekomst

     Mail Juliana betreft aanvraag NK 2015.

 

Uit: Mail aan de Rabobank; een dankwoord voor de sponsoring de afgelopen jaren.

 

 

13. Brief WTM – Nimrod en Juliana.

Deze verenigingen pleiten voor geen opgelegde schutters in de Hoofd- en A-klasse. Een brief is voorgelezen aan de vergadering en de WSB wil graag het standpunt weten van alle verenigingen. Hierna zal in de ALV van september 2013 gestemd worden.

 

14. Bestuursmededelingen.

De Rabobank is gestopt met het sponsoren van de uitslagen in de winterswijkse weekkrant. De krant zet geen gratis advertenties. De kosten van de advertenties zijn 500,00. Het WSB bestuur stelt voor om de uitslagen alleen op de site te plaatsen en zo de kosten te besparen. De vergadering is het hier mee eens.

 

NK kaart Winterswijk; De volgende jaren zijn gereserveerd voor de volgende verenigingen: 2014 SVK

                          2015 Juliana

                        2016 CSV

                        2017 WTM (90 jaar)

 

Kort verslag diopter bijeenkomst n.a.v. schrijven Juliana

De hoofdklasse voelt wel iets voor het voorstel. De A-klasse vindt het huidige helemaal prima zoals het is en voelt er niets voor om iets te wijzigen. De A-klasse heeft een mooie competitie ondanks de grote verschillen.

Wel is er een herenakkoord gesloten om het proefschieten voor half elf te gaan doen.

Er is een voorstel gekomen om ook een NK voor diopter te organiseren. Het bestuur gaat dit intern bespreken.

 

 

15. Competitie opzet 2013 / 2014.

Het was moeilijk maar het is toch gelukt. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met diverse wensen van verenigingen. Komend seizoen hebben we weer een volle competitie. Klasse F2 komt te vervallen.

 

 

16. Bestuursverkiezingen.

Dhr. G. Meinen is voor het laatst als penningmeester aanwezig geweest. Namens het bestuur en de leden wordt hij bedankt voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Hij krijgt een attentie overhandigd door de voorzitter.

 

Dhr. G. Meinen bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen en laten we de schietsport rollende  houden. Ik blijf voorlopig nog de schooljeugd begeleiden bij Jaspers.

 

De opvolger is zoals reeds genoemd Dhr. J. Stemerdink (WTM).

 

 

17. Vaststelling bondscontributie.

Door het goede resultaat van het afgelopen seizoen kan de hoogte van de contributie gehandhaafd blijven.

 

18. Rondvraag.

M. Firing (WTM) De kampioenen krijgen als vijftal een beker. Is het mogelijk om dit te wijzigen in een persoonlijk aandenken. Het bestuur neemt het mee naar de bestuursvergadering en komt hierop terug.

 

H. Geers (WTM) Is het mogelijk om de agenda en notulen van de ALV op de site te plaatsen. Het is de bedoeling om  ± 4 weken voor de ALV de agenda te gaan plaatsen op de site en ± 4 a 6 weken na de ALV de notulen.

 

H.Beijers (WTM) Er is geconstateerd dat er dubbele kaarten op de klem gezet worden met vier rozen naast elkaar om extra proefrozen te creëren. Is dit toegestaan? Dit is reglementair niet toegestaan.  Het bestuur besluit deze intern te bespreken.

 

 

 

G. Meinen (WSB) de kascontrole zag in de boeken dat wij een aanhanger + schietbanen hebben en gaf aan dit niet te weten. De WSB heeft dit aangeschaft na het jubileum. Bij deze is dit te huur en te bespreken via Dhr. J. Stemerdink (Juliana).

 

M. Firing (WTM) Tijdens de wedstrijden komt het regelmatig voor dat de schutters die klaar zijn met de wedstrijd hun wapens inpakken en opruimen op de schietbaan terwijl nog niet alle wedstrijden afgeschoten zijn. Dit is erg irritant en geeft onrust op de baan. Is hier niets tegen te doen. Dit heeft vooral te maken met fatsoen en als bestuur zeggen we nogmaals mensen attendeer de mensen hierop. Het is bijzonder storend voor de schutters die aan de baan staan.

 

J. Stemerdink (WSB) Iedereen heeft de bestellijst ingevuld met uitzondering van Diana.

 

J. Naaldenberg (WSB) Komend seizoen kunnen de kaarten, blocs etc afgehaald worden bij Dhr. G. Elsinghorst. Dus men hoeft niet naar Groenlo.

 

 

19. Sluiting.

De voorzitter dankt een ieder voor de aanwezigheid wenst ons wel thuis en een fijne vakantie toe.

 

 

J. Naaldenberg                                                                           P.M. Winters

Voorzitter WSB                                                                           Secretaris WSB