Notulen van 2 september 2013

Let op: opent in een nieuw venster AfdrukkenE-mailadres

 Notulen algemene ledenvergadering van 2 september 2013

1. Opening.

De voorzitter  van de WSB, J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de bestuursleden; Petra Winters , Guustaaf Elsinghorst , Chris Slotboom , 1e competitieleider Herbert Legters en            2e competitie leider Jan Stemerdink verhindert zijn .

Van schietvereniging Diana is er geen afgevaardigde aanwezig .

 

2. Notulen ALV van juni 2013.

Nimrod ;over het herenakkoord bij diopter , dit geldt alleen voor de hoofdklasse.

De notulen  worden  door de vergadering goed gekeurd.

 

3.Inkomende en uitgaande stukken.

Jan is bij Petra geweest , er waren geen bijzonderheden alleen dat KSV 3 met het hele team opgelegd wil gaan schieten , dit word goed gekeurd gezien hun gemiddelde .

Verder was het rustig met de mails .

De penningmeester Jan Stemerdink deelt mede dat er een grote uitgave is geweest door dat er nieuwe schietkaarten besteld moesten worden en we verplicht waren om 60 pak openvizier- en 30 pak diopter kaarten af te nemen omdat onze drukker te Mebel hier speciaal papier voor moest bestellen .

 

4.Bestuursmededelingen.

Artikel 8; uitwisseling schutters laagste 2  vijftallen onbeperkt maar maximaal 3 wedstrijden per schutter.

Reglement diopter artikel 6 aangepast [vraag Juliana is dit wel duidelijk wat is er met drie ].

 

5.Stemmen opgelegd schieten.  

Stemmen opgelegd schieten niet in de Hoofd en A-klasse , 11 tegen ,1 voor , 1 onthouding en 1 niet aanwezig , dus word er in de Hoofd- en A-klasse niet opgelegd geschoten.

 

6.Bespreking competitie.

Fout in het boekje ; Nimrod 3 schutter 15 Henk Ooyman staat er niet in en reserves bij diopter van Buksveld Maaikel Raben moet een 1 achter en bij Timo te Kiefte  en Mike Hoog Antink komt de 1 te vervallen.

Mochten er verder nog wijzigingen komen worden die op de site gezet en naar de verenigingen gemaild .

Verder heeft Herbert geen bijzonderheden door gegeven.

 

7.Voorstel seizoen 2014 / 2015.

Herbert zet dit op de site , Jan kan hier verder weinig over zeggen.

 

 

 

8.Voor aankondiging bestuursverkiezing.

Jan Naaldenberg Voorzitter herkiesbaar

Herbert Legters Competitieleider herkiesbaar

Hennie ten Hagen 2e secretaris herkiesbaar

We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurlid.

 

9. Rondvraag.

WTM;reglement wijzigingen zo snel mogelijk op de site zetten.

WTM;wat te doen met de kaarten maximaal 6 rozen zichtbaar [vorige vergadering ] iedere vereniging moet dit zelf in de gaten houden en aan hun schutters  mededelen .

Het bestuur zal dit ook op de site zetten en rondsturen via de mail .

Herbert zal ook nog een voorbeeld inscannen.

Praathuis ; is het mogelijk deze vergadering te laten vervalen?

Dit zal uitgezocht worden en kijken wat er in het reglement staat , volgende vergadering  e.v.t. in stemming brengen.

 

10.Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en wenst ons  een goede en mooie competitie toe.

 

 

 

Voorzitter:                                                                                            2e Secretaris:

 J.Naaldenberg                                                                                     H. ten Hagen